Verzorging en controle administraties voor ZZP-ers en MKB bedrijven

Het verzorgen van een goede administratie kost veel tijd en energie, tijd die U veel beter kunt besteden aan Uw onderneming of gezin.  De boekhouding gebeurt vaak  nog even snel in de avonduren en in het weekend, voor je het weet ben je al weer een paar uur verder, deze zorg kan ik U uit handen nemen.

Vaak wordt het voeren van een boekhouding  als lastig  ervaren, een tijdige en correcte boekhouding is wel wettelijk verplicht. Maar evenzeer geeft een goede en tijdige verzorgde boekhouding veel informatie over hoe U er financieel voor staat. De getallen liegen niet, als je ze maar op de juiste manier leest, ze geven belangrijke informatie over de gezondheid van Uw bedrijf. Uiteraard is niet alleen het verleden van belang, maar zeker ook de toekomst en bepaalde trends kun je ook uit het verleden terug lezen. Ook hier kan ik U bij helpen om naar de toekomst te kijken en van advies te voorzien.

Mogelijkheden:

 • Verzorgen complete boekhouding A-Z op maand of kwartaalbasis
 • Controleren en meekijken indien zelf administratie wordt bijgehouden
 • Loonstroken
 • Verzorgen BTW aangiftes
 • Opstellen jaarrekening en verzorgen IB aangifte

Aanvullende advies en administratieve diensten o.a.

 • Verzorgen CBS rapportages
 • Verzorgen ICL listings
 • Debiteurenbeheer en credit controll
 • Kostprijsberekeningen
 • Samenstellen begrotingen
 • Investeringsprojecten beoordelen
 • Inrichten administratieve processen
 • BTW vraagstukken
 • Cashplanning